Woman News

10 July 2021 04:44 PM
ન્યુઝીલેન્ડનાં વિખ્યાત યુ ટયુબર કોર્લ રોક પર 1 વર્ષ ભારતમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ

ન્યુઝીલેન્ડનાં વિખ્યાત યુ ટયુબર કોર્લ રોક પર 1 વર્ષ ભારતમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હી તા.10ભારત સરકારે ન્યુઝીલેન્ડનાં જાણીતા યુટયુબર કોર્લ રોકને વીઝા માપદંડોનાં પાલન ન કરવા બદલ એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધીત કરાયા છે. કાર્લ રોક પર ટુરીસ્ટ વીઝાના નામે કારોબાર કરવાનો આરોપ છે. જેને પગ...

Advertisement
Advertisement