લોકડાઉન છતાં સંસદ ભવનનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ રહેશે

21 April 2021 06:44 AM
India
  • લોકડાઉન છતાં સંસદ ભવનનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ રહેશે

દિલ્હીમાં છ દિવસનું લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યું છે પરંતુ રાજય સરકારે સંસદભવનનું જે કામકાજ હાલ ચાલી રહ્યું છે તેને યથાવત રાખવા જણાવ્યું છે. કેન્દ્રની ડેડલાઈન મુજબ નવેમ્બર 2022 સુધીમાં નવા સંસદભવન સહિતની નિર્માણ કામગીરી પુરી કરવાની છે અને તેમાં કોઈ વિધ્ન ન આવે તે જોવા જણાવાયું છે.


Related News

Loading...
Advertisement