ધારાશાસ્ત્રીઓને પડખે ઉભુ રહેતુ બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાત : રૂા.બે કરોડની સહાય ચુકવાઇ

17 May 2021 06:00 PM
Rajkot
  • ધારાશાસ્ત્રીઓને પડખે ઉભુ રહેતુ બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાત : રૂા.બે કરોડની સહાય ચુકવાઇ

કોરોના મહામારીમાં 1500થી વધુ સારવાર લેનારા

રાજકોટ તા. 17 : બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનાં ચેરમેન હીરાભાઇ એસ.પટેલ, વાઇસ-ચેરમેન શંકરસિંહ એસ. ગોહિલ, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા રૂલ-40 કમિટીના ચેરમેન દિલીપભાઇ કે. પટેલ, સભ્ય દિપેન કે. દવે, કરણસિંહ બી. વાઘેલા તથા એડમીનીસ્ટ્રેટીવ કમિટીના સભ્યઅનિલ સી. કેલ્લા સહિતના ગઇકાલે સંયુકત વરચ્યુઅલ મીટીંગ યોજાયેલ. જેમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ગુજરાતમાં વેલ્ફેર ફંડના સભ્ય હોય અને નિયમિત વેલ્ફેર ફંડની ફી ની ચુકવણી કરી હોય તેવા ધારાશાસ્ત્રીઓને કોરોના મહામારીમાં તાકીદે મૃત્યુ સહાય અને માંદગી સહાય ચુકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ હતો. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તરફથી ગુજરાતમાં નિયમિત પ્રેકટીસ કરી રહેલા આશરે 60,000 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓને કોરોના મહામારીનો ભોગ બનેલ હોય તેમના હોમ આઇસોલેશન દરમિયાન તેમજ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હોય તે સમય દરમિયાન મેડીકલ ખર્ચ કરેલ હોય તેમને આર્થિક સહાય ચુકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા એડવોકેટસ વેલ્ફેર કમિટી ફોર ધી સ્ટેટ એટલે કે માંદગી સહાય સમિતિને તે રકમ ચુકવવા માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા એડવોકેટસ વેલ્ફેર કમિટી ફોર ધી સ્ટેટની તા.2/5, તા. 6/5 તથા તા.15 ના મળેલ. મળેલ ત્રણ મીટીંગમાં આશરે 1510 જેટલા કોરોના મહામારીમાં ભોગ બનેલ ધારાશાસ્ત્રીઓની અરજીઓ આવેલ. જે અરજીઓમાં જે ધારાશાસ્ત્રીઓ હોસ્પિટલાઇઝ થયેલ હોય અને રૂ.30000 ઉપરાંતનો ખર્ચ થયેલ હોય તેવા ધારશાશાસ્ત્રીઓને રૂ.30000 માંદગી સહાય આપવામાં આવેલ. તેમજ જે ધારાશાસ્ત્રીઓએ રૂ.30000 ની મર્યાદામાં ખર્ચ કરેલ હોય તેમને રૂ.30000 ની મર્યાદામાં રકમ ચુકવવામાં આવેલ. તેમજ આ સિવાયના જે ધારાશાસ્ત્રીઓએ હોમ આઇસોલશેનમાં સારવાર લીધી હોય અને મેડીકલ બીલ રજુ કરી શકેલ ન હોય તેવા ધારાશાસ્ત્રીઓને રૂ.10000 ચુકવવાનો નિર્ણય કરેલ હતો. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતમાં આજદિન સુધી 1510 જેટલી અરજીઓ પર આશરે રૂપિયા બે કરોડ જેટલી રકમ ગુજરાતમાં પ્રેકટીસીંગ કરતા ધારાશાસ્ત્રીઓને ચુકવવામાં આવેલ તથા આશરે 221 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓને રૂ.30000 કરતા વધુ ખર્ચ થયો હોય તેમને વધુ સહાય મળે તે માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ઇન્ડિજન્ટ કમિટિને ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા કોરોના મહામારીની પ્રથમ લહેરમાં રોલ પર નોંધાયેલ આશરે 12000 જેટલા ધારાશાસ્ત્રીઓને રૂપિયા છ કરોડ જેટલી આર્થીક સહાય ચુકવવામાં આવેલ. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા ગત મીટીંગમાં 14 જેટલા કોરોના મહામારીમાં મૃત્યુ પામનાર ધારાશાસ્ત્રીઓના વારસદારોને તાકીદે રૂપિયા એક લાખ મૃત્યુ સહાય પેટે ચુકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ તેમ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા વધુ 23 કોરોના મહામારીમાં મૃત્યુ પામેલ ધારાશાસ્ત્રીઓના વારસદારોને હવે પછી મળનારી એડમીનીસ્ટ્રેટીવ કમિટીની મીટીંગમાં હાથ પર ધરવામાં આવશે તેમ જણાવેલ છે.


Related News

Loading...
Advertisement