ગુજરાતમાં ભાડા પ્રોપર્ટીનો નવો કાયદો દાખલ કરવાની તૈયારી

20 July 2021 11:16 AM
Gujarat Top News
  • ગુજરાતમાં ભાડા પ્રોપર્ટીનો નવો કાયદો દાખલ કરવાની તૈયારી

1947 ના સ્થાને નવો કાયદો અસ્તિત્વમાં આવશે: કેન્દ્રીય કાયદા મુજબની જ જોગવાઈ: વિવાદના સંજોગોમાં સિવીલ કોર્ટમાં પડકારી નહિં શકાય: ભાડુઆતનો કબ્જો રોકવા પ્રોપર્ટી માલિકને ખાસ રક્ષણની જોગવાઈ

ગાંધીનગર તા.20
ભાડે અપાતી પ્રોપર્ટી ખાલી નહી કરવા જેવા અનેકવિધ વિવાદોના સેંકડો કેસો અદાલતોમાં પેન્ડીંગ છે. ત્યારે આવા વિવાદો રોકવા માટે કેન્દ્રનાં ધોરણે ગુજરાત સરકાર પણ મોડેલ ટેનન્સી (ભાડુઆત) કાયદો 2021 દાખલ કરવાની તૈયારીમાં છે.

1947 નો ભાડા, હોટેલ એન્ડ લોજીંગ હાઉસ રેટ કન્દ્રોલ એકટના સ્થાને આ નવો કાયદો અસ્તિત્વમાં આવશે. પ્રોપર્ટી માલીક તથા ભાડુઆત એમ બન્નેના હિતો જળવાય તેની કાળજી રાખીને નવો મુસદો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. છતા પ્રોપર્ટી ભાડે મેળવ્યા બાદ ખાલી નહી કરતા તથા કબ્જો જમાવી લેતા ભાડુઆતો સામે મકાન માલીકને રક્ષણ-સુરક્ષા કવચ મળે તેની ખાસ કાળજી લેવામાં આવી છે.

રાજયમાં હજારો આવાસ-પ્રોપર્ટી ખાલી છે. કબ્જો થઈ જવાના ભયે એક વર્ષ તે ભાડે આપવામાં ખચકાટ રાખે છે પરંતુ નવા કાયદા પછી પ્રોપર્ટી ભાડે આપવાનો ડર દુર થશે તેવો સરકારનો દાવો છે. પ્રવર્તમાન કાયદામાં મકાન-પ્રોપર્ટી માલીકોને રક્ષણ ઓછુ છે અને એટલે જ પ્રોપર્ટીને સંભવીત કાનુની વિવાદમાં ઢસડાતી રોકવા ભાડે આપતા નથી. નવા કાયદામાં ભાડાની પ્રોપર્ટી માર્કેટનાં નિયંત્રણ-સંચાલન માટે રાજય સ્તરીય ઓથોરીટીની રચના કરવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

રાજય સરકારનાં અત્યંત માહિતગાર સુત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 1947 ના કાયદાના સ્થાને નવો ભાડુઆત કાયદો લાગુ પાડવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. વિધાનસભાનાં આગામી સત્રમાં જ દાખલ થઈ શકે છે. જે કેન્દ્ર સરકારે ઘડેલા કાયદા જેવો જ હશે. નવા કાયદામાં પ્રોપર્ટી માલીક તથા ભાડુઆત વચ્ચે કરાર કરવાનું ફરજીયાત હશે તેમાં ભાડુ ભાડામાં સમયગાળો સહીતની વિગતો દર્શાવવાની રહેશે. ભાડાની પ્રોપર્ટીના નિયમન માટે રેરાન ધોરણે ઓથોરીટીની રચના કરવામાં આવશે.

કોઈપણ જગ્યા પ્રોપર્ટી ભાડે લેનાર વ્યકિતને બે માસનું એડવાન્સ ભાડુ આપવાની પણ જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે. વ્યાપારી કે ઔદ્યોગીક પ્રોપર્ટી માટે છ મહિનાનાં એડવાન્સ ભાડાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પેટા ભાડુઆત સંબંધી પણ ખાસ જોગવાઈ છે. મોડલ એકટમાં વિવાદનાં સંજોગોમાં ત્રિસ્તરીય કાનુની સુવિધા સુચવવામાં આવી છે તેમાં રેન્ટ ઓથોરીટી રેન્ટ કોર્ટ તથા રેન્ટ ટ્રીબ્યુનલ હશે ભાડા પ્રોપર્ટી વિવાદને સીવીલ કોર્ટમાં પડકારી નહિં શકાય.

ટેન્ટ કોર્ટ તથા રેન્ટ ઓથોરીટીની રચના જીલ્લા કલેકટર કરશે.જયારે ટ્રીબ્યુનલની રચના સરકાર કરશે. પ્રોપર્ટી ભાડુઆત નિશ્ચીત ભાડુ હવે મહિના કરતા વધુ સમયથી ન ચુકવે અને પ્રોપર્ટીનો ગેરઉપયોગ કરે તો ખાલી કરાવવાની જોગવાઈ હશે આ માટે રેન્ટ ઓથોરીટી પણ હસ્તક્ષેપ કરીને આદેશ કરી શકશે.

સુચિત કાયદાની મુખ્ય મુદ્રા
* ત્રિસ્તરીય કાનુની સુવિધા રહેશે. ભાડા પ્રોપર્ટી વિવાદને સીવીલ કોર્ટમાં પડકારી નહિં શકાય રેન્ટ ઓથોરીટી તથા રેન્ટ કોર્ટની રચના કલેકટર કરશે. રાજય સ્તરે રેન્ટ ટ્રીબ્યુનલ
* ભાડુઆત નિયત ભાડુ ન ચુકવે અથવા બે માસ કરતા વધુ સમય સુધી નાણા ન ચુકવે નિયત કરતાં વધુ જગ્યાનો ઉપયોગ કરે અથવા ગેરઉપયોગ કરે તો ખાલી કરાવી શકાશે.
* પ્રોપર્ટી ભાડે આપતા પૂર્વે માલીક તથા ભાડુઆત વચ્ચે લેખીત કરાર ફરજીયાત હશે તેમાં નિયમ-શરતો દર્શાવવા પડશે.
* રેસીડેન્સીયલ પ્રોપર્ટી માટે મહતમ બે માસ તથા કોમર્સીયલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોપર્ટી માટે 6 માસનું એડવાન્સ ભાગ લઈ શકશે.
* પ્રોપર્ટી ખાલી કરાવવા માટે રેન્ટ ઓથોરીટીને અરજી કરવાની રહેશે.


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement