અમદાવાદમાં સાધ્વી શ્રી ભાવદર્શિતાશ્રીજી મ. કાળધર્મ પામ્યા

04 August 2021 12:39 PM
Ahmedabad Dharmik
  • અમદાવાદમાં સાધ્વી શ્રી ભાવદર્શિતાશ્રીજી મ. કાળધર્મ પામ્યા

અમદાવાદમાં નીતિસૂરીશ્વરજી મ. સમુદાયના પૂ. સાધ્વીજી શ્રી ચંદ્રકલાશ્રીજી મ.ના શિષ્યા પૂ. સા. શ્રી ભાવિતદર્શિતાશ્રીજી મ. કાળધર્મ પામ્યા છે.


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement