મોરબી જિલ્લામાં ચારથી વધુ વ્યકિતઓને ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ

05 August 2021 01:25 PM
Morbi
  • મોરબી જિલ્લામાં ચારથી વધુ વ્યકિતઓને ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ

મોરબી, તા. 5
મોરબી જિલ્લામાં હાલની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતી ધ્યાને લેતા નોવેલ કોરોના વાઇરસનું સંક્રમણ અટકાવવા તેમજ આમ જનતા દ્વારા સભા, સરઘસ, આંદોલન, રેલીની શક્યતા હોય, આ સમય જિલ્લામાં જાહેર સુલેહ શાંતિ તથા કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે હેતુસર મોરબી જિલ્લાના અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ એન.કે. મુછારએ મોરબી જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારમાં તા.31/8 સુધી સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી વિના જાહેર સ્થળોએ અનઅધિકૃત રીતે ચાર કરતા વધુ વ્યકિતઓએ એકત્રિત થવા પર કે કોઇ સભા ભરવા પર કે સરધસ કાઢવા ઉપર પ્રતિબંઘ ફરમાવેલ છે. આ હુકમ સ્થાનિક સતાવાળાઓ પાસેથી જરૂરી પરવાનગી મેળવી હોય તેવી વ્યકિતને - સંસ્થાને, ફરજ ઉપર હોય તેવી ગૃહ રક્ષક દળની વ્યકિતને, કોઇ લગ્નના વરઘોડાને, સરકારી નોકરીમાં અથવા રોજગારમાં હોય તે વ્યકિતને, કોઇ સ્મશાન યાત્રાને લાગુ પડશે નહી. આ હુકમનો ભંગ અથવા ઉલ્લંઘન કરનાર શિક્ષાપાત્ર થશે.


Loading...
Advertisement
Advertisement