મોરબી અને માળીયા (મી) વિસ્તારમાં 5.35 કરોડના રસ્તા-નાલા પુલીયાના કામો મંજુર

25 November 2021 01:40 PM
Morbi
  • મોરબી અને માળીયા (મી) વિસ્તારમાં 5.35 કરોડના રસ્તા-નાલા પુલીયાના કામો મંજુર

10 વર્ષથી રીસર્ફેસીંગ ન થયા હોય એવા માર્ગો રીપેર થશે

(જીગ્નેશ ભટ્ટ) મોરબી તા. 25
મોરબી અને માળીયા (મી) વિસ્તારમાં લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થાય તે માટે મોરબી માળીયાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યના મંત્રી બ્રિજેશભાઇ મેરજા દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં તેઓએ મોરબી માળીયા માટે 5.35 કરોડના રસ્તા-નાલા પુલીયાના કામો મંજુર કરાવ્યા છે.

મોરબી માળીયા (મી) તાલુકામાં છેલ્લાં એક માસમાં અંદાજે 54 કરોડના ખર્ચે વિવિધ રસ્તાઓની ખાતમુર્હુત વિધિ હજુ સંપન્ન થઇ છે ત્યાં નોન પ્લાન (કાચા) થી ડામર રોડ તથા છેલ્લાં 10 વર્ષથી રીસર્ફેસીંગ ના થયેલ હોય તેવા રોડ તથા કોઝવે અને પુલીયાના 5.35 કરોડના કામોના જોબ નંબર મેળવવામાં આવ્યા છે જેમાં મોરબી તાલુકાના નોન પ્લાન વિરાટનગર (રંગપર) એપ્રોચ રોડ જોઇનીંગ ટુ હરીપર (કે) થી ગાળા રોડ અંદાજે 1.85 લાખના ખર્ચે મંજુર કરવામાં આવ્યો હતા

તે જ રીતે મોરબી તાલુકાના વિરપરડા ગામના પાટીયાથી હજનાળી સુધીના રસ્તાને 3.75 મીટરની પહોળાઇમાં મેટલીંગ, રીકાર્પેટ, સીલકોટ તથા નાળા પુલીયા સહિતનો રોડ અંદાજે 50 લાખના ખર્ચે મંજુર કરાવવામાં આવ્યો હતો.

એટલું જ નહિ પણ મોરબી તાલુકાના નેશનલ હાઇવેથી કેરાળા હરીપર રોડ પર આવતાં મેજર બ્રીજ અંદાજે 200 લાખના ખર્ચે તથા માળીયા (મી) તાલુકાના ભાવપર બગસરા રોડ પર આવતાં માઇનોર બ્રીજનું કામ 100 લાખના ખર્ચે મંજુ2 કરવામાં આવતા આ રસ્તાઓની સગવડતા મેળનાર દરેક ગ્રામજનો અને સ્થાનિક આગેવાનો અને પદાધિકારીઓ દ્વારા આવકારવામાં આવ્યા હતા.


Loading...
Advertisement
Advertisement