ગુજરાતના બે ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલ તથા અક્ષર પટેલ પોઝીટીવ

13 January 2022 05:53 PM
Gujarat
  • ગુજરાતના બે ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલ તથા અક્ષર પટેલ પોઝીટીવ

ગુજરાતમાં જે રીતે સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેમાં હવે અમદાવાદમાં સાબરમતીના ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલ તથા કરજણના ધારાસભ્ય અક્ષર પટેલ કોરોના સંક્રમીત થતા તેઓ આઈસોલેશનમાં ગયા છે.


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement