રસિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસર એમએસએમઈ ઉદ્યોગ પર પડી : રો-મટીરીયલમાં થયેલા અસહ્ય ભાવ વધારો મુખ્ય કારણ

13 April 2022 06:10 PM
Video

રસિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસર એમએસએમઈ ઉદ્યોગ પર પડી : રો-મટીરીયલમાં થયેલા અસહ્ય ભાવ વધારો મુખ્ય કારણ


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement