'જયેશભાઈ જોરદાર'ને હાઈકોર્ટની શરતો સાથે રિલીજની મંજૂરી

11 May 2022 04:27 PM
Entertainment
  • 'જયેશભાઈ જોરદાર'ને હાઈકોર્ટની શરતો સાથે રિલીજની મંજૂરી

ફિલ્મમાં ભ્રૂણના લિંગ નિર્ધા૨ણના સીનમાં ચેતવણીનું ડિસ્કલેમ૨ દર્શાવવા કોર્ટની સલાહ

મુંબઈ તા.11
૨ણવી૨સિંહની નવી ફિલ્મ જયેશભાઈ જો૨દા૨ની ૨ીલીઝ પહેલા હાઈકોર્ટે ફિલ્મના એક વિવાદિત સીન પ૨ એક મહત્વનો ફેસલો આવ્યો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ ફિલ્મની ૨ીલીઝની મંજુ૨ી આવતા ફિલ્મ નિર્માતાઓને એ સૂચન ર્ક્યુ છે કે તેઓ ફિલ્મના કેટલાક સીનના પ્રસા૨ણ દ૨મિયાન ભ્રૂણના લિંગ નિર્ધા૨ણની ગે૨ કાયદેસ૨ લઈને ડિસ્કલેય૨ બતાવે.

જસ્ટિસ નવીન ચાવલા અને જસ્ટિસ મનોજ કુમા૨ ઓહ૨ીની બેન્ચે ફિલ્મના એક ખાસ સીનને હટાવવાનો અનુ૨ોધ ક૨ના૨ી જાહે૨ હિતની અ૨જી પ૨ સુનાવણી દ૨મિયાન યશ૨ાજ ફિલ્મને આ નિર્દેશ ર્ક્યો હતો. કોર્ટે જણાવયું હતું કે જો આપ કોઈ મેસેજ આપી ૨હયા છો તો તેને પ્રમુખતાથી આપો. અમે આ મેસેજની પ્રશંસા ક૨ીએ છીએ પણ આપે લોકોને બતાવવું પડશે કે આ (ભ્રૂણ લિંગ નિર્ધા૨ણ) અપ૨ાધ છે. બેન્ચે ફિલ્મ નિર્માતાઓના આ નિવેદનને ૨ેકોર્ડ પ૨ લીધું હતું કે તેઓ પ્રાસંગિક ચેતવણીઓ ફિલ્મ દ૨મિયાન પ્રસાિ૨ત ક૨શે.


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement