શહેરમાં 150 કરોડની રકમનાં ઈ મેમોની માફી માટે સાઈકલ રેલી યોજી કરાયું વિરોધ પ્રદર્શન...જુઓ વિડિઓ....

28 June 2022 07:07 PM
Video

શહેરમાં 150 કરોડની રકમનાં ઈ મેમોની માફી માટે સાઈકલ રેલી યોજી કરાયું વિરોધ પ્રદર્શન...જુઓ વિડિઓ....


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement