રાજકોટમાં મિત્રની બર્થડે પાર્ટી ઉજવવા 3 વિદ્યાર્થીઓએ બાંધકામ સાઇટ પરથી લોખંડનાં ભંગારની ચોરી કરી

28 June 2022 07:08 PM
Video

રાજકોટમાં મિત્રની બર્થડે પાર્ટી ઉજવવા 3 વિદ્યાર્થીઓએ બાંધકામ સાઇટ પરથી લોખંડનાં ભંગારની ચોરી કરી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement