ભાવનગરમાં ઘોઘાના દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો : માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા અપાઈ સૂચના

28 June 2022 07:12 PM
Video

ભાવનગરમાં ઘોઘાના દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો : માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા અપાઈ સૂચના


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement