શહેરમાં કરાઈ શીતળા સાતમના તહેવારની ઉજવણી : મહિલાઓએ શીતળા માતાજીની પૂજા-અર્ચના કરી

04 August 2022 06:04 PM
Video

શહેરમાં કરાઈ શીતળા સાતમના તહેવારની ઉજવણી : મહિલાઓએ શીતળા માતાજીની પૂજા-અર્ચના કરી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement