કાલાવડ શહેરમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ શીતળા માતાના મંદિરે સાતમના દિવસે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી...જુઓ વિડિઓ...

04 August 2022 06:06 PM
Video

કાલાવડ શહેરમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ શીતળા માતાના મંદિરે સાતમના દિવસે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement