અમે નરેન્દ્ર મોદીથી નથી ડરતા, તેને જે કરવું હોય તે કરીલે : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી

04 August 2022 06:07 PM
Video

અમે નરેન્દ્ર મોદીથી નથી ડરતા, તેને જે કરવું હોય તે કરીલે : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement