શહેરમાં ખરાબ રોડ-રસ્તાને પગલે માલધારી ફાટક પાસે ખરાબ રોડના કારણે ટ્રક ફસાયો

04 August 2022 06:09 PM
Video

શહેરમાં ખરાબ રોડ-રસ્તાને પગલે માલધારી ફાટક પાસે ખરાબ રોડના કારણે ટ્રક ફસાયો


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement