રાજકોટમાં ખાનગી ફાઉન્ડેશને મનપાની સ્કૂલને દત્તક લઇ તોડફોડ કર્યાનો શાળાના આચાર્યાનો આક્ષેપ

06 August 2022 06:20 PM
Video

રાજકોટમાં ખાનગી ફાઉન્ડેશને મનપાની સ્કૂલને દત્તક લઇ તોડફોડ કર્યાનો શાળાના આચાર્યાનો આક્ષેપ


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement