રાજકોટની સોની બજારમાં બહુમાળી ઇમારતમાં વિકરાળ આગ ભભૂકી : ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ બુજાવવાની કામગીરી શરુ

09 August 2022 06:26 PM
Video

રાજકોટની સોની બજારમાં બહુમાળી ઇમારતમાં વિકરાળ આગ ભભૂકી : ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ બુજાવવાની કામગીરી શરુ


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement