રાજકોટમાં કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાઈ તિરંગા યાત્રા : સૌ. કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા પણ રહ્યા ઉપસ્થિત

09 August 2022 06:27 PM
Video

રાજકોટમાં કોંગ્રેસ દ્વારા યોજાઈ તિરંગા યાત્રા : સૌ. કોંગ્રેસના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા પણ રહ્યા ઉપસ્થિત


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement