'હર ઘર તિરંગા' અભિયાન અંતર્ગત રાજકોટના ખાદી ભવનમાં દૈનિક રૂ.42 હજારના તિરંગાનું વેચાણ

10 August 2022 06:52 PM
Video

'હર ઘર તિરંગા' અભિયાન અંતર્ગત રાજકોટના ખાદી ભવનમાં દૈનિક રૂ.42 હજારના તિરંગાનું વેચાણ


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement