ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના માખણીયા ગામે યોજાઈ તિરંગા યાત્રા : વિદ્યાર્થીઓ સહિત ગ્રામજનો પણ જોડાયા

10 August 2022 06:53 PM
Video

ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના માખણીયા ગામે યોજાઈ તિરંગા યાત્રા : વિદ્યાર્થીઓ સહિત ગ્રામજનો પણ જોડાયા


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement