કાલાવડ ખાતે 111 મીટર લાંબી તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી : શહેરીજનોએ તિરંગા યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું

10 August 2022 06:55 PM
Video

કાલાવડ ખાતે 111 મીટર લાંબી તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી : શહેરીજનોએ તિરંગા યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement