ગધેથડ સ્થિત ગાયત્રી મંદિરના મહંત લાલબાપુએ પશુઓને લમ્પી વાયરસથી બચાવવા સુચવ્યા પ્રાકૃતિક ઉપચાર

10 August 2022 06:55 PM
Video

ગધેથડ સ્થિત ગાયત્રી મંદિરના મહંત લાલબાપુએ પશુઓને લમ્પી વાયરસથી બચાવવા સુચવ્યા પ્રાકૃતિક ઉપચાર


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement