ટ્રાફિકના નિયમોનું ભંગ કરનારાઓને ટ્રાફિક મહિલા પોલીસ તથા મહિલા ટીઆરબી દ્વારા રાખડી બાંધવામાં આવી

11 August 2022 07:17 PM
Video

ટ્રાફિકના નિયમોનું ભંગ કરનારાઓને ટ્રાફિક મહિલા પોલીસ તથા મહિલા ટીઆરબી દ્વારા રાખડી બાંધવામાં આવી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement