રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદી ભાઈઓને તેમની બહેનોએ રાખડી બાંધી : જેલમાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા

11 August 2022 07:17 PM
Video

રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદી ભાઈઓને તેમની બહેનોએ રાખડી બાંધી : જેલમાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement