પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાને કામ કરતા કર્મચારીઓની દીકરીઓએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને રાખડી બાંંધી

11 August 2022 07:18 PM
Video

પીએમ મોદીના નિવાસસ્થાને કામ કરતા કર્મચારીઓની દીકરીઓએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને રાખડી બાંંધી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement