આજે નાળિયેરી પૂનમના દિવસે વલસાડના સાગર ખેડૂતોએ દરિયાદેવ તેમજ બોટની પૂજા કરી

11 August 2022 07:18 PM
Video

આજે નાળિયેરી પૂનમના દિવસે વલસાડના સાગર ખેડૂતોએ દરિયાદેવ તેમજ બોટની પૂજા કરી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement