ઉકાઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની ભરપૂર આવક : ઉકાઈ ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર

12 August 2022 06:56 PM
Video

ઉકાઈ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની ભરપૂર આવક : ઉકાઈ ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement