ભરૂચનાં હાંસોટમાં આલિયાબેટ નજીક મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓ પાણીમાં ફસાયા

17 August 2022 06:08 PM
Video

ભરૂચનાં હાંસોટમાં આલિયાબેટ નજીક મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓ પાણીમાં ફસાયા


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement