ત્રિશૂળીયા ઘાટમાં અનેક જગ્યાએ ભેખડો ધસી પડતાં માર્ગ બંધ કરાયો : વાહન ચાલકો પરેશાન

17 August 2022 06:09 PM
Video

ત્રિશૂળીયા ઘાટમાં અનેક જગ્યાએ ભેખડો ધસી પડતાં માર્ગ બંધ કરાયો : વાહન ચાલકો પરેશાન


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement