વડોદરા-જામનગર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ ,ઓખા-જયપુર, હાપા-મડગાંવ, ઇન્દોર-વેરાવળ મહામના એક્સપ્રેસ રદ

22 September 2022 12:02 PM
Gujarat
  • વડોદરા-જામનગર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ ,ઓખા-જયપુર, હાપા-મડગાંવ, ઇન્દોર-વેરાવળ મહામના એક્સપ્રેસ રદ

રાજકોટ ડિવિઝનમાં ડબલ ટ્રેકના કામને કારણે 2 ઓક્ટોબર સુધી રેલ ટ્રાફિકને અસર થશે : દર મંગળવારે રેવા-રાજકોટ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 1 કલાક તુતીકોરીન-ઓખા વિવેક એક્સપ્રેસ 1 કલાક 10 મિનિટ મોડી પડશે

રાજકોટ:તા 22
રાજકોટ ડિવિઝનના સુરેન્દ્રનગર-રાજકોટ સેક્શનમાં આવેલા સિંધાવદર-કણકોટ-ખોરાણા-બિલેશ્વર સેક્શનમાં ડબલ ટ્રેકના કામ માટે બ્લોક લેવામાં આવશે, જેના કારણે 22 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 2 ઓક્ટોબર, 2022 સુધી રેલ ટ્રાફિકને અસર થશે.

ટ્રેન નંબર 22959 વડોદરા - જામનગર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 23-09 થી 01-10 સુધી ,ટ્રેન નંબર 22960 જામનગર - વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 24-09 થી 02-10 સુધી,ટ્રેન નંબર 19573 ઓખા-જયપુર એક્સપ્રેસ 26.09 ના રોજ ,ટ્રેન નંબર 19574 જયપુર-ઓખા એક્સપ્રેસ તા.27 ના રોજ ,ટ્રેન નંબર 22908 હાપા-મડગાંવ એક્સપ્રેસ તા.28 ના રોજ , ટ્રેન નંબર 22907 મડાગાવ-હાપા એક્સપ્રેસ તા.30ના રોજ, ટ્રેન નંબર 22939 હાપા-બિલાસપુર એક્સપ્રેસ તા. 24 ના રોજ , ટ્રેન નંબર 22940 બિલાસપુર-હાપા એક્સપ્રેસ તા.26 ના રોજ ,ટ્રેન નંબર 19320 ઇન્દોર-વેરાવળ મહામના એક્સપ્રેસ તા.27 ના રોજ ,ટ્રેન નંબર 19319 વેરાવળ - ઈન્દોર મહામના એક્સપ્રેસ તા. 28 ના રોજ રદ રહેશે.

ટ્રેન નંબર 19209 ભાવનગર-ઓખા એક્સપ્રેસ તા. 22 થી 30 સુધી ભાવનગરથી સુરેન્દ્રનગર સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-ઓખા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે તેમજ ટ્રેન નંબર 19210 ઓખા - ભાવનગર એક્સપ્રેસ તા. 23 થી 01.10.2022 સુધી સુરેન્દ્રનગરથી ભાવનગર સુધી દોડશે.આ ટ્રેન ઓખા-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે, ટ્રેન નંબર 12267 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - હાપા દુરંટો એક્સપ્રેસ તા.22-9 થી 30 સુધી મુંબઈ સેન્ટ્રલથી સુરેન્દ્રનગર સુધી ચલાવવામાં આવશે.

આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-હાપા વચ્ચે , ટ્રેન નંબર 12268 હાપા - મુંબઈ સેન્ટ્રલ દુરંટો એક્સપ્રેસ સુરેન્દ્રનગરથી મુંબઈ સેન્ટ્રલ સુધી તા.23 થી 01.10.2022 સુધી ચલાવવામાં આવશે.આ ટ્રેન હાપા-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે ,ટ્રેન નંબર 19119 અમદાવાદ-સોમનાથ ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ તા.23 થી 01.10.2022 સુધી અમદાવાદથી સુરેન્દ્રનગર સુધી ચલાવવામાં આવશે. આમ આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-સોમનાથ વચ્ચે, ટ્રેન નંબર 19120 સોમનાથ-અમદાવાદ ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ તા.23-9 થી 01-10 સુધી સુરેન્દ્રનગરથી અમદાવાદ સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન સોમનાથ-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે, ટ્રેન નંબર 22923 બાંદ્રા - જામનગર હમસફર એક્સપ્રેસ બાંદ્રાથી સુરેન્દ્રનગર તા.22, 24, 26 અને 29ના રોજ દોડશે.

આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-જામનગર વચ્ચે, ટ્રેન નંબર 22924 જામનગર - બાંદ્રા હમસફર એક્સપ્રેસ તા.23, 25, 27 અને 30 ના રોજ સુરેન્દ્રનગરથી બાંદ્રા સુધી દોડશે.આ ટ્રેન જામનગર-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે. તા.23.09.2022 થી 01.10.2022 સુધી ટ્રેન નંબર 22938 રેવા-રાજકોટ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ દર મંગળવારે 1 કલાક મોડી પડશે, ટ્રેન નંબર 19567 તુતીકોરીન-ઓખા વિવેક એક્સપ્રેસ દર મંગળવારે 1 કલાક 10 મિનિટ મોડી પડશે અને ટ્રેન નંબર 15045 ગોરખપુર-ઓખા એક્સપ્રેસ દર શુક્રવારે 1 કલાક મોડી પડશે.


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement