શહેરમાં ચાર સોસાયટીઓ રેગ્યુલાઇઝ ન થતા સ્થાનિકો દ્વારા કરાયો મતદાનનો બહિષ્કાર...જુઓ વિડિઓ...

22 September 2022 06:29 PM
Video

શહેરમાં ચાર સોસાયટીઓ રેગ્યુલાઇઝ ન થતા સ્થાનિકો દ્વારા કરાયો મતદાનનો બહિષ્કાર...જુઓ વિડિઓ...


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement