શહેરમાં પંચનાથ મંદિર પાસે બેકાબુ કારે સર્જ્યો અકસ્માત : અનેક ટુવ્હીલરનો કચ્ચરઘાણ વાળ્યો

22 September 2022 06:30 PM
Video

શહેરમાં પંચનાથ મંદિર પાસે બેકાબુ કારે સર્જ્યો અકસ્માત : અનેક ટુવ્હીલરનો કચ્ચરઘાણ વાળ્યો


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement