રાજકોટ મનપાની સ્ટેન્ડીંગ કમિટીમાં ૬૩ પૈકી ૬૨ દરખાસ્તો મંજુર : કુલ 55.80 કરોડના વિકાસ કામોને મંજૂરી

22 September 2022 06:32 PM
Video

રાજકોટ મનપાની સ્ટેન્ડીંગ કમિટીમાં ૬૩ પૈકી ૬૨ દરખાસ્તો મંજુર : કુલ 55.80 કરોડના વિકાસ કામોને મંજૂરી


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement