શહેરમાં ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે યુનિવર્સિટી રોડ પર સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્સનું ઉદાટન

23 September 2022 06:47 PM
Video

શહેરમાં ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે યુનિવર્સિટી રોડ પર સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્સનું ઉદાટન


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement