શહેરમાં ફૂલછાબ ચોક નજીક સ્ટાર પ્લાઝા બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળેથી ઝંપલાવી આધેડનો આપઘાતનો પ્રયાસ

24 September 2022 05:58 PM
Video

શહેરમાં ફૂલછાબ ચોક નજીક સ્ટાર પ્લાઝા બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળેથી ઝંપલાવી આધેડનો આપઘાતનો પ્રયાસ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement