શહેરમાં નવા બેડી યાર્ડના પુલ પાસે પાણીમાં ડૂબેલી અજાણ્યા ઇસમની લાશ મળી આવી

24 September 2022 06:20 PM
Video

શહેરમાં નવા બેડી યાર્ડના પુલ પાસે પાણીમાં ડૂબેલી અજાણ્યા ઇસમની લાશ મળી આવી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement