પાવાગઢમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર : નિજ મંદિરના દ્વાર ખૂલતા જ માતાજીના જયઘોષથી પરિસર ગુંજ્યું

26 September 2022 05:56 PM
Video

પાવાગઢમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર : નિજ મંદિરના દ્વાર ખૂલતા જ માતાજીના જયઘોષથી પરિસર ગુંજ્યું


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement