આજે પ્રથમ નોરતે કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધીની યોજાઈ પદયાત્રા : મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા ભાવી-ભક્તો

26 September 2022 05:59 PM
Video

આજે પ્રથમ નોરતે કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધીની યોજાઈ પદયાત્રા : મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા ભાવી-ભક્તો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement