શહેરમાં જેલમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન : કલેકટરને આવેદન અપાયું

26 September 2022 06:00 PM
Video

શહેરમાં જેલમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન : કલેકટરને આવેદન અપાયું


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement