કાલાવડમાં વિજયા દશમી નિમિત્તે કાલાવડ તાલુકા રાજપૂત સમાજ દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન

05 October 2022 07:02 PM
Video

કાલાવડમાં વિજયા દશમી નિમિત્તે કાલાવડ તાલુકા રાજપૂત સમાજ દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement