ભાજપ એ પટેલ વિરોધી પાર્ટી છે : "આપ"ના ગોપાલ ઇટાલીયાનું નિવેદન

10 October 2022 07:01 PM
Video

ભાજપ એ પટેલ વિરોધી પાર્ટી છે : "આપ"ના ગોપાલ ઇટાલીયાનું નિવેદન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement