સુરત જિલ્લાના માંગરોળના કંટવા ગામે રહેણાક વિસ્તારમાં દીપડો આવી ચડતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ

10 October 2022 07:02 PM
Video

સુરત જિલ્લાના માંગરોળના કંટવા ગામે રહેણાક વિસ્તારમાં દીપડો આવી ચડતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement