શહેરમાં વિસ્ફોટક જીલેટિન સ્ટીક ચોરી થવાનો ભેદ ઉકેલાયો : પોલીસે કરી ત્રણની ધરપકડ

11 October 2022 06:52 PM
Video

શહેરમાં વિસ્ફોટક જીલેટિન સ્ટીક ચોરી થવાનો ભેદ ઉકેલાયો : પોલીસે કરી ત્રણની ધરપકડ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement