શહેરમાં કેનાલ રોડ પર આવેલ ફર્નીચરની દુકાનમાં આગ ભભૂકી : અંદાજિત બે થી અઢી લાખનું નુકસાન

12 October 2022 06:54 PM
Video

શહેરમાં કેનાલ રોડ પર આવેલ ફર્નીચરની દુકાનમાં આગ ભભૂકી : અંદાજિત બે થી અઢી લાખનું નુકસાન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement