નલિયામાં 11.6 અને ગાંધીનગરમાં 12.7 ડિગ્રી સાથે તિવ્ર ઠંડી યથાવત

25 November 2022 12:14 PM
kutch Rajkot Saurashtra
  • નલિયામાં 11.6 અને ગાંધીનગરમાં 12.7 ડિગ્રી સાથે તિવ્ર ઠંડી યથાવત

રાજકોટમાં આજે સવારે પણ ઠંડાપવન સાથે 16.2 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન

રાજકોટ,તા.25
રાજયનાં આજે પણ નલિયા અને ગાંધીનગર ખાતે તિવ્ર ઠંડીનો અહેસાસ થયો હતો. આ બંન્ને સ્થળોએ આજે સવારે 11 થી 12 ડિગ્રી વચ્ચે લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. આજે સવારે નલિયા ખાતે 11.6 ડિગ્રી અને ગાંધીનગર ખાતે 12.7 ડિગ્રી, લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાવા પામ્યું હતું.

આ ઉપરાંત આજરોજ સવારે પણ રાજકોટમાં સવારે 7 કી.મી.ની ઝડપે ઠંડો પવન સાથે 16.2 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાતા નગરજનો એ તિવ્ર ઠંડક અનુભવી હતી. તેમજ આજરોજ સવારે અમદાવાદ-વડોદરામાં પણ ઠંડી યથાવત રહી હતી.આજે સવારે અમદાવાદમાં 14.8 ડિગ્રી અને વડોદરામાં 14.4 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાવા પામ્યું હતું.

અમરેલીમાં આજે ઠંડી સામાન્ય રહી હતી. અને સવારે 17.9 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાવા પામ્યું હતું. તેમજ આજે સવારે ભાવનગરમાં 16.2, ભૂજમાં 16.1 ડિગ્રી, દમણમાં 18.8, ડિસામાં 14.2, દિવમાં 18.1 તથા દ્વારકામાં 19.6 ડિગ્રી અને ઓખામાં 24 ડિગ્રી, લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. જયારે, પોરબંદરમાં આજે સવારે-16, સુરતમાં 18.4 અને વેરાવળમાં 20 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement