ઈ.વી.એમ. બાબતે સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા પત્રને ચૂંટણી પંચ દ્વારા બોગસ ગણાવાયો

25 November 2022 02:36 PM
Jamnagar
  • ઈ.વી.એમ. બાબતે સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા પત્રને ચૂંટણી પંચ દ્વારા બોગસ ગણાવાયો

ઈ.વી.એમ. મશીનએ સ્ટેન્ડેલોન મશીન છે જેમાં ઇન્ટરનેટથી કોઈપણ પ્રકારની કનેકટીવીટી થઈ શકતી નથી

જામનગર તા.25: મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીના તા.19/11/202રના પત્ર ક્રમાંક: ઈવીએમ/ 5922/ 4280/ છ થી થયેલ સૂચના મુજબ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતાં ખોટા 5ત્રને રદિયો આપવામાં આવ્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ સોશિયલ મિડીયામાં ભારતના ચૂંટણી પંચના નામે એક ખોટો પત્ર ફરતો હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે. જેમાં EVM રાખવાના મતદાન મથકો, જમા કરવાની જગ્યા તથા મતગણતરી કરવાના સ્થળથી અમુક વિસ્તાર સુધીમાં ઈન્ટરનેટ સુવિધા ફરજીયાતપણે બંધ કરવા તેમજ સ્પેશિફીક કંપનીની ટેલિકોમ સર્વિસ બંધ કરવાની માહિતી દર્શાવેલ છે.

જે તદન આધાર વિનાની, ખોટી તેમજ ઉપજાવી કાઢેલ બાબત છે.મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીના ઉકત પત્રથી સ્પષ્ટતા થઈ આવેલ છે કે, સોશિયલ મીડીયામાં Election Commission of Indiaના નામથી ફરતો પત્ર બનાવટી છે. તેમજ ઈવીએમ મશીનએ Standalone મશીન છે. તેમાં ઈન્ટરનેટથી કોઈપણ પ્રકારની connectivity થઈ શકતી નથી. જેની જામનગરની જાહેર જનતાને જણાવવામાં આવે છે.

વધુમાં, નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી જામનગર દ્વારા આવો કોઈ બનાવટી પત્ર સોશિયલ મીડીમામાં ફોરવર્ડ ન કરવા તેમજ આવા બીજા કોઈ આધારવિહોણા પત્ર ધ્યાને આવ્યે પ્રથમ સંબંધિત કચેરીનો સંપર્ક કરી, તેની યથાર્થતા ચકાસવા અનુરોધ કરાયો છે. આ માટે સંબંધિતો સામે જરૂરી પોલીસ તપાસ કરવા તેમજ સખ્ત પગલા ભરવા પણ જરૂરી આદેશો આપવામાં આવ્યા છે.


Advertisement
Advertisement
Advertisement