કમ ડિસેમ્બર: મુંબઈમાં કલમ 144 લાગુ

02 December 2022 05:26 PM
India
  • કમ ડિસેમ્બર: મુંબઈમાં કલમ 144 લાગુ

ડિસેમ્બર મહિનાના પ્રારંભથી ઠંડીમાં ગરમ બની જશે અને તેથી જ પોલીસે સમગ્ર મહાનગરમાં કલમ 144નો અમલ જાહેર કર્યો છે જે 4 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement