શહેરમાં યુવતીને સરકારી નોકરીની લાલચ આપી ગઠીયાએ રૂ.૨૩.૩૫ લાખ ખંખેર્યા : પોલીસે આરોપીને સુરતથી દબોચ્યો

06 December 2022 07:02 PM
Video

શહેરમાં યુવતીને સરકારી નોકરીની લાલચ આપી ગઠીયાએ રૂ.૨૩.૩૫ લાખ ખંખેર્યા : સાયબર ક્રાઈમની ટીમે આરોપીને સુરતથી દબોચ્યો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement